:: LPG-installaties

Autogas: een stuk schoner

Autogas ( oftewel LPG ) is de meest logische brandstof van dit moment. Goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Rijden op autogas leidt tot een enorme afname van schadelijke stoffen. De keuze voor een auto op autogas is dus een heel verstandige.

Veel bedrijven promoten autogas niet of raden het zelfs af. Dat komt meestal door gebrek aan kennis en/of het extra werk dat ermee gemoeid is. Laat u hierdoor niet van de wijs brengen. Die uitgangspunten zijn meestal onjuist. Door een aantal voordelen van autogas met u te bespreken, hopen wij u beter te informeren over rijden op autogas en een aantal van de vooroordelen weg te nemen.

Autogas is milieuvriendelijk

Het rijden op autogas is minder belastend voor het milieu. Mede door het gelijkmatige verbrandingsproces van autogas komen er minder schadelijke afvalstoffen vrij. Roetdeeltjes komen bovendien niet voor in autogas. Specialisten hebben gemeten dat de uitstoot van CO2 tot wel 15% lager is in vergelijking met het rijden op benzine.

Autogas voordeliger

Inderdaad, autogas rijden is ook nog eens heel voordelig. Behalve de lage literprijs krijgt u ook nog eens jaarlijks een flinke korting op de houderschapsbelasting als een zogenaamd G3-autogassysteem is ingebouwd. Autogas kan al lonend zijn vanaf 12.000 kilometer per jaar. Bij een tweedehands auto, waar de installatie al in zit,  zelfs al vanaf zo’n 4.000 kilometer per jaar! Indien u wilt weten of inbouw van een gasinstallatie in uw auto lonend is, neem dan gerust contact met ons op. Wij rekenen het graag voor u uit.

Een G3-installatie is qua techniek een modernere installatie waardoor de de uitstoot lager is dan bij een andere installatie. Vandaar de korting op de houderschapsbelasting.

Moderne techniek

Door de jaren heen is de techniek van de installaties enorm verbeterd en gemoderniseerd. Rijden op gas is daardoor even comfortabel als rijden op benzine, geen vermogensverlies, nauwelijks tot geen verhoging van het verbruik en de huidige systemen schakelen, in tegenstelling tot vroegere, tijdens het rijden automatisch over op gas. Men hoeft er dus geen extra handelingen voor uit te voeren.

Inbouwmogelijkheden

In bijna alle moderne auto's kan achteraf een gasinstallatie ingebouwd worden. Indien u zeker wilt weten of u auto geschikt is, neem dan even contact met ons op. Wij kijken graag voor u na of uw auto geschikt is voor autogas en welke installatie het beste bij uw auto past.

Veel rijders kiezen tegenwoordig voor een gasinstallatie in combinatie met een ringtank. Dit is een tank die gemonteerd wordt op de plek van het reservewiel. Hierdoor blijft de kofferruimte in uw auto helemaal of nagenoeg helemaal behouden. Afhankelijk van de wensen die u heeft t.a.v. de tankinhoud zijn er meerdere inbouwmogelijkheden.

Veiligheid

Er bestaan nogal hardnekkige vooroordelen m.b.t. de veiligheid van autogas. Zo denken sommige mensen dat auto's met ingebouwde gasinstallaties veranderen in rijdende bommen. Deze vooroordelen zijn volkomen onjuist. Gasinstallaties worden door de moderne technieken zelfs steeds veiliger. In veel gevallen zelfs veiliger dan een benzine- of dieseltank. Er zijn een aantal risicosituaties voor gasinstallaties. Deze zijn gelijk aan de risicosituaties voor benzine en diesel. Denk hierbij aan lekkages na een aanrijding, bij brand of door een menselijke fout. Door de Europeese Unie zijn er strikte regels opgesteld waar gasinstallaties aan moeten voldoen. Zo geldt er een vulstop van 80% op de gastank zodat er ruimte overblijft voor het uitzetten van het gas. Mocht er toch een overdruk ontstaan dan is er een veiligheidsventiel zodat er gas kan ontsnappen bij overdruk. Bij een ongeval wordt zelfs de gastoevoer automatisch afgesloten.

In m.n. het buitenland zijn er parkeergarages waar auto's met een gasinstallatie geweerd worden. Dit heeft meestal niets te maken met overheidsmaatregelen maar de persoonlijke "bijgelovigheid" van de garage-eigenaren. Wij zien deze situatie gelukkig steeds meer veranderen. Omdat autogas (LPG) zwaarder is dan lucht. Blijft het gas dat na een lekkage ontsnapt laag hangen. Hierdoor is het risico vergelijkbaar met een benzine- of diesellekkage.

Verkrijgbaarheid

Omdat autogas een milieuvriendelijke brandstof is, zijn er steeds meer landen die het rijden op autogas stimuleren. Dit betekent ook dat het aantal gasvulpunten toeneemt. In Nederland is de dekking al goed maar ook het buitenland timmert hard aan de weg. Landen met een goede dekking zijn o.a. Italië, België, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittanië.

In het buitenland kan het wel voorkomen dat er een andere vulnippel wordt gebruikt dan in Nederland. Dit is eenvoudig te verhelpen met een verloopnippel. Mocht u in het buitenland toch zonder gas komen te staan is er eigenlijk niets aan de hand. Want omdat het benzinesysteem van de auto intact blijft, kunt u altijd zonder problemen overschakelen op benzine en uw reis voortzetten.

Autogas en zakelijke rijders

Als een gasinstallatie naderhand wordt ingebouwd, valt deze buiten de bijtelling. Dit geeft voor zakelijke rijders een financieel voordeel t.o.v. diesel waar de meerprijs voor diesel al in de fabrieksprijs berekend zit en dus ook meegenomen wordt in de bijtelling. Helaas staan de meeste leasemaatschappijen negatief t.o.v. gasinbouw en promoten ze het niet. Ook hier weer is de oorzaak te vinden in gebrek aan kennis en het extra werk dat het met zich meebrengt.

 

Met bovenstaande informatie hopen wij dat wij u een volledig en positief beeld hebben kunnen geven van het rijden op autogas en tevens een aantal vooroordelen, als die aanwezig waren, hebben kunnen wegnemen. Wij zijn een erkend inbouwbedrijf van LPG-installaties voor alle merken auto’s. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor advies over de juiste installatie voor uw auto. Informatie over de diverse technieken en inbouwmethodes. En wij kunnen onderhoud en reparaties uitvoeren aan LPG-installaties. Voor meer informatie of een afspraak, neem gerust contact op met Bart van Nieuwenhoven en Jack Tinnemans.